Обществена поръчка за правно обслужване - 15.01.2015 г.