ОБЩИНА АЙТОС

СЪОБЩЕНИЕ

Ежегодно, през месец декември влиза в сила ново разписание на влаковете. През 2016 г. новото разписание ще влезе в сила от 11 декември и ще бъде с период на действие до 09.12.2017г.

За удовлетворяване в максимална степен потребностите на клиентите на БДЖ, публикуваме извлечение от проекта на разписание на влаковете за получаване на становище, мнения и предложения от заинтересованите граждани на община Айтос!

КМЕТ НА ОБЩИНА АЙТОС

ВАСИЛ ЕДРЕВ