ОБЩИНА АЙТОС

Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности Община Айтос уведомява гражданите, че на 27.05., 28.05. и 29.05.2019г. от залез слънце до 10:00 часа ЗКПУ „Единство“ ще извърши третиране на 500дка десертни лозя м. „Чеменлията“, с препаратите Арметил М и Топаз 100ЕК, находящи се в землище гр.Айтос.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

Снимки