ОБЩИНА АЙТОС

      ОБЯВЯВА КОНКУРСИ  "МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2020”

 

"ЗА БЪЛГАРИЯ – СЪКРОВЕНО" - ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕЗИЯ

„С ПЕСНИТЕ НА СМЕЛИТЕ - НА ТЕБ, БЪЛГАРИЙО СВЕЩЕННА!”- ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕН

 

Консурсите се провеждат под патронажа на кмета на Община Айтос Васил Едрев

 

Конкурсите се организират по повод Националния ни празник 3ти март,

от Община Айтос, Дирекция „КОВЗС”, и ще се проведат в навечерието на празника,

в актовата зала на СУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ”- град Айтос.

Победителите ще вземат участие в празничната програма на Община Айтос за 3ти март.

Целта на конкурсите е да възпитава у подрастващите патриотични чувства.

 

РЕГЛАМЕНТ:

І. КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕЗИЯ

"ЗА БЪЛГАРИЯ – СЪКРОВЕНО"

            1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

- Деца и ученици от следните възрастови групи:

  • I – ІІ  клас
  • ІІІ – -ІV клас
  • V – VІІ клас
  • VІІІ – ХІІ клас

 

           2. ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ НА УЧАСТИЕ

  • изпълнение на поезия

            - индивидуално – до 5 min

            - колективно – до 15 min    

 

      3. ГРАФИК:

            В срок до 18.02.2020 г. – предаване на Заявки за участие от всяко училище – писмено до дирекция „КОВЗС” в стая № 4 с

- трите имена на участника или групата;

- автор;

- име на стихотворението;

- ръководител и времетраене;

на е- mаil: okvstaitos@abv.bg

 

      ІІ. КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЕСЕН

„С ПЕСНИТЕ НА СМЕЛИТЕ - НА ТЕБ, БЪЛГАРИЙО СВЕЩЕННА!”

1. РЕГЛАМЕНТ

1.1. В конкурсната програма могат да участват индивидуални изпълнители, дуети, триа, квартети и хорове

1.2.   Времетраене на изпълненията - 5 минути

1.3. Съпровод: - Инструментален съпровод на живо; - Качествен синбек; - Без съпровод /A капела/

     Забележка: Звуковият носител на синбек може да бъде диск или флаш памет.

 

      2.  ГРАФИК:

    В срок до 18.02.2020г. – предаване на Заявки за участие от всяко училище – писмено до дирекция „КОВЗС” в стая № 4 с

- трите имена на участника или групата;

- автор;

- име на песента;

- ръководител и времетраене;

на е- mаil: okvstaitos@abv.bg

 

Конкурсите за изпълнение на поезия и песен ще се проведат на 26.02.2020 г., от 10.00 часа в Актовата зала на СУ „Н.Й.Вапцаров”.

Изпълнения, които не отговарят на изискванията, не се допускат до участие.

      3. РЕЗУЛТАТИ И НАГРАЖДАВАНЕ:

  • Обявяване на резултатите - 26.02.2020 г. Оценяването е от компетентно жури /преподаватели по български език и литература от училищата на територията на община Айтос и музикални педагози/.
  • Наградите са осигурени от Община Айтос
  • Всички участници получават грамота.
  • За всяка възрастова група и категория ще бъдат присъдени  

І ва, ІІ ра и ІІІ та награда.

 

За повече информация : тел.  0558 2-20-30; 0898/530017

 

 

Снимки