ОБЩИНА АЙТОС

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1.На 30.03, 31.03 и 01.04.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ „Единство”- гр.Айтос ще извърши третиране срещу плевели и брашнеста мана на 3500 дка пшеница  в м.”Карамеше”, 1800 дка пшеница в м. „Герена” и м. „Стамбол сърта” и 2200 дка пшеница в м. „Пирненски бахчи” и м. „Карнобатски път”, находящи се в землището на гр.Айтос с препаратите Танго Супер, Биатлон, Имаспро и Цитрин макс.

2. На 30.03, 31.03 и 01.04.2020г. от 06:00 до 10:00 часа ЗКПУ „Единство”- гр.Айтос ще извърши третиране срещу ранно кафяво гниене-съчмянка на 140 дка сливи  в м.”Могилата” и 860 дка череши в м. „Мангалята”, находящи се в землището на гр.Айтос с препарата  Фунгуран.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

Снимки