ОБЩИНА АЙТОС

 

Съобщение

 

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 03.04, 04.04 и 05.04.2020г. от залез слънце до 10:00 часа „Агродар България“ ЕООД ще извърши третиране на пшеница, ечемик и овес както следва: 1375 дка в м. „Карапелит“, землище гр.Айтос, 1000дка в м. „Карамеше“, землище гр. Айтос, 720 дка в м. „Азмака“, землище с. Съдиево, 150 дка в м. „Домуз орман“, землище с. Съдиево, 220 дка в м. „Боаза“, землище с. Малка поляна, 70 дка в м. „Кираджика“, землище с. Пирне с препаратите Суми Алфа и Диамант макс  и листен тор Грийн актив и Лумбреко.

2. На 06.04, 07.04 и 08.04.2020г. от залез слънце до 10:00 часа ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране на пшеница, ечемик и рапица на 1550 дка в м. „Карапелит“ и 380 дка в м. „Българовски сърт П“, находящи се в землището на гр. Айтос с препаратите Суми Алфа  и Диамант макс и листен тор Грийн актив и Лумбреко.

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки