ОБЩИНА АЙТОС

ОБЩИНА АЙТОС

Съобщение

В изпълнение на Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община Айтос уведомява гражданите,че ще се извърши третиране с наземна техника, както следва:

1. На 11.04, 12.04 и 13.04.2020г. от залез слънце до 10:00 часа, АГРОДАР БЪЛГАРИЯ ЕООД ще извърши третиране на рапица срещу вредител рапичен скритохоботник, рапична бълха и рапичен цветояд на 400 дка в м. „Меселим Дере” в землището на гр.Айтос и 620 дка в м.Азмака в землището на с.Съдиево, с препаратите Суми Алфа и листен Лумбреко.

2. На 11.04, 12.04 и 13.04.2020г. от залез слънце до 10:00 часа, ЗП Валентин Николов Георгиев ще извърши третиране на рапица срещу вредител рапичен скритохоботник, рапична бълха и рапичен цветояд на 400 дка в Българовски сърт П Айтос с препарат Цитрин мак.

 

Собствениците на пчелни семейства следва да предприемат необходимите действия за предпазване на пчелите.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки