ОБЩИНА АЙТОС С ЧЕТВЪРТ МИЛИОН ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА ДВЕ ОБЩИНСКИ ДРУЖЕСТВА, ЗАРАДИ ПАНДЕМИЯТА

Във връзка със спешната необходимост от преодоляване на икономическите последици от кризата с КОВИД-19, кметът Васил Едрев внася докладна записка в Общинския съвет, и иска решение за финансова подкрепа на общинската транспортна фирма в размер на 110 000 лв. До сега, Съветът вече прие две предложения на граноначалника за временна финансова помощ на "Генгер" ЕООД за общо 140 000 лв.

           На майското заседание на Общински съвет - Айтос т.г., управителят Койчо Пенчев информира съветниците за финансовите проблеми на "Айтос-Автотранспорт" ЕООД, заради рязко падналите приходи от пътническите превози през последните три месеца. Още тогава градоначалникът призова Съвета "Да помогнем на "Айтос-Автотранспорт" - това е дружество, което се развива!

На предстоящото заседание на Общинския съвет, на 25 юни, кметът предлага финансовата помощ за общинското търговско дружество да бъде в размер на 110 000 лева. Другото предложение е тази временна финансова помощ, да бъде възстановена по сметката на Община Айтос, не по-късно от 31.12.2020 г.

Средствата ще бъдат осигурени с актуализация на бюджет 2020 г. -  60 000 лева за сметка на намаляване на резерва за непредвидени и неотложни разходи, и 50 000 лева за сметка на намаляване на разчетените разходи във функция „Образование“ за дофинансиране на ученическите превози.

Общинското транспортно дружество приключи 2019 г. с повече приходи, сравнено с няколко поредни предходни години назад. Сега, обаче търпи финансови загуби заради забраните, липсата на пътници, пътуващи ученици и редуцирания брой на автобусните курсове до и от Бургас. "Това е първото най-сериозно финансово изпитание пред общинското търговско дружество, резултат от извънредното положение", каза пред общинските съветници, на заседанието на 28 май т.г., управителят на дружеството Койчо Пенчев.

До края на м. юни т.г. пропуснатите приходи от ученически превози са в размер на 296 хил. лв, а общо пропуснатите приходи от обичайната дейност на дружеството са 82 хил.лв. Още 16 хил. лв не да влезли в касата на транспортната фирма от безплатни и намалени цени на пътуване. Като цяло, 394 хил.лв по-малко ще са приходите на дружеството от 13 март т.г. до края на м. юни т.г., е изчислил управителят.

Разчетите на база предходни години показват, че дружеството се нуждае от 220 хил.лв, за да може да работи нормално, а на 1 юли т.г. прознозно, в сметката на "Айтос-Автотранспорт" ЕООД ще са налични 15 хил.лв. "За разлика от предходни години, заради нереализирани планирани приходи, дружеството не е в състояние да финансира предстоящите разходи със собствени средства", пише в докладната записка на управителят до кмета и съветниците. Затова Пенчев настоява Съветът да гласува безвъзмездна финансова помощ на дружеството на два транша - по 110 хил.лв. От първия, дружеството се нуждае не по-късно от 10.07. 2020 г., а от вторият - до 30.09. 2020 г.

На заседанието в края на май т.г. кметът Васил Едрев похвали транспортното дружество и управителя. Стана ясно, че за осем години изцяло е обновен автопарка със собствени средства на дружеството. "Спомнете си, че Пенчев прие дружеството с четири "Чавдар"-а,  каза още градоначалникът.

При управлението на Пенчев, дружеството е инвестирало 600 хил. лв собствени пари в транспортни средства и половин милион за повишаване на заплатите. Успява да покрие и годишните загуби от по 60-70 хил. лв за обслужването на населените места. "До сега не сме поискали и една стотинка помощ, сами сме се справяли. Но ситуацията в момента е особено тежка. Просто, няма накъде...", каза през май, управителят.

Ако съветниците одобрят предложението на кмета Васил Едрев, общата сума, която Общината ще отдели в бюджет-2020 за финансова подкрепа на "Генгер" ЕООД и "Айтос-Автотранспорт" ЕООД ще се закръгли на четвърт милион - 250 000 лв.

НП

 

Снимки