ОБЩИНА АЙТОС ФИНАНСОВО СТАБИЛНА, ВЪПРЕКИ КРИЗИТЕ И ИНФЛАЦИЯТА

- Г-н Едрев, да започнем този разговор в края на 2022-ра с Вашата оценка като кмет за отминаващата година. Каква беше тя за Община Айтос?

- По обща оценка годината беше особено трудна за света, България и разбира се - за общините. Затова ме радва факта, че на фона на кризите и инфлацията, в края на 2022 г., Община Айтос и тази година категорично запазва финансовата си стабилност. С нестандартни решения, с оптимизиране на разходите и с много внимание към събираемостта и бюджета - нямаме дългове и неплатени сметки.

Но истината е, че финансовата - 2022 г. беше трудна и с много предизвикателста. Рязко растеше цената на електроенергията, горивата, строителните материали, храните. И всичко това, добавено към трудностите при изпълнението на общинските проекти. Проекти, чийто количествено-стойностни сметки, направени преди инфлацията, рязко се разминаваха с вече реалнатите стойности. Това са и общите проблеми на общините в условията на повишаващи се разходи за издръжка, отопление и ръст на разходите за персонал.

- Какви са очакванията Ви за финансовата 2023 г.?

- Националното сдружение вече направи предложенията на общините за проекта на държавен бюджет за 2023 г. Като акцентите са за увеличаване на размера на общата изравнителна субсидия, за ръст на целевата субсидия за капиталови разходи,

и на общата субсидия за делегираните от държавата дейности.

Що се отнася до новия общински бюджет - той трябва да гарантира сигурност и стабилност, социална защита и издръжка на дейностите с важни обществени функции. Надявам се, годината да е по-добра за проекти и за европейски средства. Община Айтос разчита на тях, тъй като с местни данъци трудно се правят големи инвестиции.

Оптимист съм, че вече се отварят възможности за новия програмен период. ЕК утвърди средствата за България по 9 европейски програми. А това е реален шанс за допълнително финансиране. Моите очаквания са, че с добре обмислени управленски решения, и през 2023 г. Айтос ще запази бюджетната си устойчивост.

- Традиционно, Община Айтос има изключително активна проектна политика. Каква беше 2022 г. ?

- Един от основните акценти в работата на общината и през тази година беше довършването на започнатите и стартирането на нови проекти. Както и кандидатстването с проектни предложения за финансиране по национални и европейски програми. Един процес, който не е прекъсвал от момента, в който съм седнал на този стол. Нонстоп работим по проекти, но проблемите здраво са се насложили във времето. Трябва постоянство, и още много работа, за да бъде общината такава, каквато я искат гражданите.

- Кои бяха приоритетните проекти на Общината през тази година?  

- Въпреки инфлацията и поскъпването на строителните материали, Общината изпълнява планираните за 2022 г. проекти и обектите, които сме заложили в капиталовата програма. Трудно ми е да ги подредя по важност, защото всички пректи, които изготвяме, защитаваме и реализираме са резултат от исканията на гражданите. Но безспорно, първи приоритет за Общината е образованието. Затова приоритетният проект тази година беше изграждането на нова детска градина в центъра на Айтос. Финансирането е по Програма на МОН, средствата са  3 мнл. лв. Строежът на детската градина е завършен, продължавят дейностите по обзавеждането.

През 2022 г. започна изпълнението на проекта за реконструкция и рехабилитация на тротоарни настилки на улици в гр. Айтос, на стойност близо половин милион лева. Проектът е по Стратегията на МИГ-Айтос - 100% безвъзмездна финансова помощ за пълно обновяване на тротоарните настилки на три основни улични артерии - „Братя Миладинови“, „Богориди“, и „Софроний“.

На практика, в този градски район се изпълняваха успоредно два проекта. Другият е за реконструкция на уличното осветление на 9 улици в града - „Братя Миладинови”, „Софроний”, „Щерю Русев”, „Богориди”, „Вардар”, „Райна княгиня”, „Н. Рилски”, „Дядо Стойно”, „Д-р Павлов”. Изградено е ново улично осветление - с монтиране на нови стълбове,

на елмрежа с подземно окабеляване и на LED улични осветителни тела. Така уличното осветление в този централен градски район ще е изцяло осъвременено и в значителна степен подобрено.

И тук, няма как да не спомена, че имахме обещание към гражданите - на мястото на всяко старо и изгнило дърво - да засадим млади дръвчета.  Само през последните месеци засадихме 230 дръвчета. Като цяло, броят им, от две-три години насам, е над 500 декоративни дръвчета, засадени по реновираните улици на града.

- Вие сте кметът, който вярва, че Айтос може да има по-добро бъдеще като туристическа дистинация. Имате ли проекти за инвестиции в тази посока?

- Колкото и трудно да е да се конкурираме с черноморските общини, аз съм сигурен, че Айтос има бъдеще в туризма. В тази връзка, в Етнографския комплекс "Генгер" беше реализиран общински проект за изграждане на Посетителски център. Стойността на проекта е над 233 хил. лв. Финансирането е по Стратегията на МИГ, по Програмата за развитие на селските райони.

Целта е да надграждаме там, където има реален туристически интерес. Безспорен интерес има и към нашия зоопарк. Там, тази година започнахме с един малък проект - по националната програма "За чиста околна среда", изградихме два екологични детски къта. Готвим и голям проект за зоопарка, за който още не е време да говорим. Предстои сключването на договор за финансиране на съвместен проект по ПРОГРАМА „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КЛИМАТИЧНИ ПРОМЕНИ“.Проектът е за устойчива градска среда.

- Кои са проектите, които изпълнявате и в момента?

- Изпълняме Проект за „Ремонт на Централната сграда на ДГ „Пролет“ в гр. Айтос, с финансова помощ чрез Посолство на САЩ в България. Работим по проект на Министерството на здравеопазването по програма „Региони в растеж“ - важен за общинското здравеопазнаве. Проектът е за укрепване на капацитета на болничната мрежа - за реакция при кризи. Партньор по проекта е МБАЛ -Айтос. В момента се изпълнява и проектът за реновиране на втората спортна зала в Айтос - в Спортен комплекс "Крум Делчев".

Проектът е за благоустрояване е реновиране на залата. Целта е - още възможности и отлични условия за спортуване на децата, младите хора, на гражданите. Проектът се финансира по ПРСР. Стойността му е 468 621 лв.

На финала е основният ремонт на Читалището в с. Пещерско, финансиран с трансфер от държавния бюджет

за неотложни разходи. Това читалище не е виждало ремонт поне от половин век. Друг проект, който изпълняваме е за „Доставка и монтаж на автоматизирана напоителна система на градския стадион. Той е за закупуване на оборудване, по Стратегията на МИГ. Стойност на проекта е 85 хил. лв.

В момента се изпълнява и биологичната рекултивация по проекта за „Закриване и рекултивация на  общинското депо за битови отпадъци. Финансиращ орган е ПУДООС към МОСВ, стойността на проекта 3 200 000 лв., по сключен през 2019 г. договор. Основно се ремонтира и спортната площадка в СУ „Никола Вапцаров“. Средствата са по програмата на МОН. Трудно ще е да изброя всички проекти. Не са малко, имаме още много работа.

- Годината беше трудна - най-вече заради разминаването между планираните и реално необходимите средства за изпълнението на проекти?

- Да, поръчките се играха преди поскъпването на материалите. Не беше лесно да строим нова детска градина, тъкмо в месеците на рязък скок на цените. Но се справихме. Детската градина ще отвори врати през новата учебна година - с една яслена и четири детски групи. Интересът към нея е изключително голям. Още докато се копаеха основите, имаше предложения какво име да й дадем.

- Избрахте ли вече името?

- Името ще го избере общността на детската градина - децата, родителите, учителите. Но първо ще бъде обявен конкурс за директор, който ще подбере екипа. А през септември детското заведение ще отвори врати за 120 деца от Айтос. По този начин, надявам се, ще преодолеем проблема с недостига на места в детските градини в Айтос.

- Имаше ли проекти, които по някакъв начин бяха повлияни от пандемията?

- Да, наложи се да бъдат удължавани сроковете по втория съвместен проект на Общината с Администрацията на Одрин по Програмата за трансгранично сътрудничество. Бюджетът за Община Айтос по този проект е 150 866 евро, безвъзмездно финансиране. Проектът е за укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество

в областта на опазване на природата.

По двата проекта с Одрин, Общината инвестира близо половин милион лева в закупуване на техника и оборудване за поддържане на зелената инфраструктура. Така че тези проекти спесниха много средства от бюджета. И въпреки трудностите по време на пандемията, проектът беше успешно приключен.

- Сигурно се сблъскахте и с проблеми. Кой беше проблемът, с който въпреки усилията, не успяхте да се справите през 2022 г?

- Знаете, че когато говорим за проекти, важни са действията на тези, от които зависи финансирането, а не желанието на кмета. Имаме одобрен за финансиране проект за ремонта на ул. „Арда“ и ул. „Хр. Кърджилов“. Бях особено радостен, че спечелихме този проект, защото двете градски улици спешно се нуждаят от ремонт. Искахме това да се случи, само че парите ги нямаше.

Проектът е по Програмата за развитие на селските райони. От ДФ "Земеделие" повече от година не направиха необходимото, за да осигурят средствата за изпълнението на този проект. И съвсем основателно беше недоволството на хората, живеещи на тези две улици.

Проектът на стойност 409 хил. лв, и беше подаден през юни 2021 г. Силно се надявах, че ремонтите ще започнат през лятото, за съжаление, това не се случи. Но в края на годината имам основание да вярвам, че проблемните улици ще бъдат ремонтирани през 2023 г.

- Оптимист сте и не спирате да търсите допълнително финансиране по проекти в различни сфери. Кой от проектите е най-голямата Ви гордост през 2022 г?

- Не мога да разделя проектите на "по" и "най", но признавам, че бях особено удовлетворен, когато дойде новината, че е одобрен проектът ни за един от кварталите на град Айтос т.н. Емировски квартал. Инвестиционният проект е на стойност 3 166 000 лв. Предвижда се изграждане, реконструкция и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари. Доволен съм, защото проектите за централна градска част са повече.

Това е първият голям инфраструктурен проект, който след промените Общината печели за този квартал на града. Ще бъдат реновирани основни, по-малки улици и междублокови пространства. Предвидена е изцяло нова настилка - тротоари и асфалт.

- Покрай ковид пандемията и кризите, все повече хора се нуждаят от социална защита. Как се промени социалната политика на Община Айтос?

- Да, напълно сте прав. В условията, в които живеем, социалните услуги са важен приоритет. Наред с традиционните социални дейности на Общината като - Домашен социален патронаж, два дневни центъра за деца и възрастни с увреждания, Дом за стари хора, Общината разширява мрежата от социални услуги.

Изпълняваме на два етапа проект „Патронажна грижа +“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Проектът е за лица с ТЕЛК и лица с невъзможност за да се обслужват. Работим по няколко социални проекта за хора в неравностойно положение и с увреждания.

Подадохме за финансиране проектно предложение за "Обзавеждане и оборудване на социалните услуги, предоставяни на територията на Община Айтос“, по Стратегията на МИГ-Айтос. Търсим възможности по всички програми и мерки за по-добраа социална защита за хората, които се нуждаят от подкрепа.

- Какво Ви предстои в началото на новата година?

- Предстои най-важното - приемането на бюджета за 2023г. Планираме асфалтрането на пет улици в двете най-големи села на общината Карагеоргиево и Мъглен. Продължаваме да изпълняваме обектите по проекти и по капиталовата програма. От вчера е новината за сключването на договор за финансиране на Проекта за обзавеждане и оборудване за читалищата на територията на община Айтос, по Стратегията на МИГ-Айтос, с финансиране по ПРСР.

Предстои да разберем дали ще бъдат одобрени няколко подадени за финансиране инфраструктурни проекти. Между тях са проектите за реконструкция на ул. „Димитър Благоев“, за реконструкция на ул. „Даме Груев“ и ул. „Зюмбюл“, в гр. Айтос“. Подадени за финансиране са и проекти за две детски площадки. Чака ни една много динамична година - много проекти, които трябва да приключим, и разбира се - такива, които трябва да стартираме.

Защото въпреки проектната динамика през последните повече от 10 години, има още много какво да се желае. Има обекти, които от 30-40, от 50 години чакат ремонти. Радва ме финансовата възможност, която получихме до сега, да ремонтираме част от ВиК мрежата в града и селата, да реновираме изцяло остарялата спортната база, да изградим нови спортни площадки, да изпълним проекти за уличните и тротоарните настилки в града и селата, да преобразим парка и градската градина и много други обекти на територията на общината.

- Изпълнени бяха немалко проекти по обновяването на спортната база. И с право. Известно е, че Айтос има много изявени спортисти?

- Да, гордеем се с тях и с постиженията им. Имаме много деца и младежи в 15-те спортни клуба. За тях обновяваме спортните съоръжения и изграждаме нови. Имаме спортисти на олимпийско, световно и европейско ниво. Понякога се обвинявам, че не ми остава достатъчно време да се срещна с всеки един от тях - да седнем да поговорим. И това, уверявам Ви, не е лесна работа - имаме много шампиони - по борба, по спортна стрелба, акробатика, волейбол, баскетбол, футбол, шахмат, карате.

Сигурен съм, че и през новата година айтоските спортисти и техните треньори и ръководители ще ни радват с успехи, медали и шампионски титли. На всички пожелавам спортен хъс и успехи!

- Г-н Кмете, каква е мечтата Ви за 2023 г.?

- На първо място - годината да е здрава! А административните услуги за гражданите - още по-качествени и бързи. Искам да виждам доволни от работата на администрацията граждани.

Естествено, искам да има още реновирани улици и тротоарни настилки, добре поддържана зелена инфраструктура. Добра осветеност на всяка улица и възможно най-ритмично сметосъбиране и сметоизвозване. Това са нещата, които искат хората. Това е, което искам и аз като кмет и гражданин.

- Следите ли критиките и исканията на хората в социалните мрежи?

- Да. Съобразявам се с тях. Особено, когато се касае за проблеми, за който аз лично не знам и не съм информиран. Признавам, че се ядосвам на коментари, от които личи, че не се познава темата, която се коментира. Но уважавам мнението на всеки. За разлика от много хора, аз мисля, че социалните мрежи са добър коректив на местната власт.

- Какво е посланието Ви към гражданите на община Айтос в навечерието на новата година?

- Пожеланието ми е, да не преживяваме това, което преживяхме по време на пандемията. И да има здраве във всеки дом! Оптимист съм, и вярвам, че 2023-та ще е по-добра за Айтос и общината.

Остават броени дни до новогодишната нощ, когато ще се потопим в светлината, радостта и обичта, които този празник носи. С него идват вярата и надеждата, че всичко най-лошо ще остане в миналото.

В тези изпълнени с предпразнично настроение дни, нека да помислим и за хората, в чийто дом празникът няма да влезе. Нека да бъдем по-добри и по-милосърдни към болката на другите. Да сме искрени и да си помагаме! Да оценяваме доброто, което ни се случва и заедно да посрещаме предизвикателствата. Защото заедно сме по-силни!

Пожелавам на всички весели празници! И по-успешна за община Айтос Нова година!

Бъдете здрави!

 

 

Снимки