ОБЩИНА АЙТОС В ИНИЦИАТИВАТА "ДА ПОЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗАЕДНО 2023"

На 16 септември 2023 г.  Община Айтос ще участва в доброволческата инициатива „ Да изчистим България заедно ” 2023 г.

Координаторът, определен за  кампанията е  Ст. експерт Катя Иванова, Дирекция ТСУРР, телефон за контакт: 0897992321;

Ето районите, обект на почистване и участниците, които са се вкючили до 03.09.2023 г.

1. Двора и района на Професионална гимназия по селско стопанство "Златна нива"-  гр. Айтос;

2.Средно училище "Христо Ботев“ – гр. Айтос ще почиства района на поликлиниката в гр. Айтос ;

3. Двора и района на Средно училище "Никола Й. Вапцаров"- гр. Айтос;

4. Двора и района на Основно училище "Св.св.Кирил и Методий"-  с. Карагеоргиево, общ.Айтос;

5. Двора и района на Основно училище "Христо Ботев" – с. Пирне, общ.Айтос;

6. Двора и района на  Основно училище "Светлина"- с. Тополица, общ.Айтос;

7. Двора и района на  Основно училище "Атанас Манчев"- гр. Айтос, общ.Айтос;

8. Двора и района на  Основно училище "Христо Ботев"- с. Мъглен, общ.Айтос.

    ЖЕЛАЕЩИГЕ ДА СЕ ВКЛЮЧАТ В ДОБРОВОЛЧЕСКАТА ИНИЦИАТИВА, ДА ПОЗВЪНЯТ НА ТЕЛ. 0897992321 - СТ. ЕКСПЕРТ К. ИВАНОВА, ЗА ДА ЗАЯВЯТ УЧАСТИЕ И ДА ПОЛУЧАТ ЧУВАЛИ И РЪКАВИЦИ.

 

Снимки