ОБЩИНА АЙТОС ИЗПЪЛНЯВА ВТОРИ ТРАНСГРАНИЧЕН ПРОЕКТ С АДМИНИСТРАЦИЯТА НА ОДРИН

През 2021 г. Община Айтос и Специализираната администрация на Провинция Одрин, Република Турция изпълняват втори съвместен проект "Подобряване опазването на околната среда в Одрин и Айтос". Финансирането е по Втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ, водещ партньор е Администрацията на Одрин. Общата стойност на безвъзмездната помощ  по проекта  е в размер на 376 921.37 евро. Бюджетът на Община Айтос е 150 865.63 евро.

    Пред вид ограниченията, наложени заради COVID-19, договорът за финансиране беше подписан не на среща на двете администрации и Управлявания орган по Програмата, а посредством куриерски пратки. Ковид мерките затрудняват контактите, но не могат да попречат на изпълнението на проекта, твърдят от екипа.

    Вече са закупени ново оборудване и техника за поддържане на парковите и зелените площи в общината - многофункционален трактор Lamborghini, мулчер с изместващо рамо, раздробител за клони със самостоятелен двигател, 12 бр. компостери за зелен отпадък, 4 бр. листосъбирачи, 2 бр. бензинови косачки, свредел за дупки /прикачен/, 4 бр. храсторези. Предстои да бъде доставен и автомобил–самосвал бордови, с двойна кабина, за който е предвидена отделна процедура. Компостерите за зелен отпадък вече се сгробяват, за да бъдат поставени в  селата Караново и Лясково, в една детска градина, в училищата, в парка и градската градина.

   Проектът надгражда първия общ проект на Айтос и Одрин, който беше успешно финализиран през м. юни 2018 г. Работата по този проект затвърди и добрите партньорски взаимоотношения между двете администрации. Отново съвместно през 2020 г., те подготвиха и кандидатстваха с нови проектни предложения за финансиране по Програма ИНТЕРРЕГ, по Инструмента за предприсъединителна помощ за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020.

   Проектното предложение на Община Айтос има още една основна цел -  изграждане на екологична култура у децата и гражданите, опазването и възстановяването на околната среда. Една от дейностите е за разработване на образователно обучителен материал, свързан с процесите по опазване на природата и управление на отпадъците. По проекта е проведено изследване във всички средни училища в Айтос - СУ "Христо Ботев", СУ "Никола Вапцаров" и ПГСС "Златна нива" за установяване на нагласите и екологичната култура на учениците, относно замърсяването на околната среда. Изготвен е доклад на база резултатите, който съдържа образователни и информационни дейности, насочени към повишаване на екологичната култура на децата и младите хора.

Напролет ще бъде организирано съвместно образователно събитие на брега на река Марица в Одрин с участието на ученици от Айтос и студенти от Тракийския университет от Одрин, насочено към значението на опазвант на околната среда и природните източници. Проектът ще бъде финализиран през м. април 2022 г

Крайната цел е се подобри капацитетът за опазване на природата, устойчивото използване и управление на природните ресурси и повишаване на екологичната кулгура.

Средствата, отпуснати за целите на проекта към партньорите от българска и турска страна по инвестиционната мярка, ще покрият 100 % от разходите за изпълнение на проектните дейности. Няма изискване за съфинансиране от страна на Общината.

Ще припомним, че по първия си съвместен трансграничен проект, Айтос и Одрин като партньори кандидатстваха и спечелиха финансиране за проект на обща стойност 357 732.85 евро. Бюджетът за Община Айтос по този проект беше 181 969,63 евро. С безвъзмездното финансиране, Община Айтос закупи техника и оборудване за възстановяване, поддържане и опазване на зелената инфраструктура и зелени площи на своята територия. Оборудването, което беше закупено по първия проект и функционира ефективно е парков трактор, моторна пръскачка, моторна прътова кастрачка, специализиран моторен трион, автовишка и контейнери за зелени отпадъци. Обособени бяха терени за събиране на зелените отпадъци, които да бъдат използвани за торене. Целта на проекта беше създаване на по-добра екологична среда за гражданите на Айтос.

Един от мотивите за втория съвместен проект, с който Община Айтос ще надгражда постигнатото, е оценката на турските партньори: "Айтос има чудесен екип и професионално работеща администрация".

 

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

Снимки