Община Айтос кани гражданите на първа копка на ПСОВ Айтос - публикувано на 25.07.2018 г.

ОБЩИНА АЙТОС

ПОКАНА ЗА СЪБИТИЕ

ПО ПРОЕКТ

„Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос".

 

    Уважаеми госпожи и господа,

     Кметът на Община Айтос Васил Едрев и екипът по проект „Пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос" на Община Айтос Ви канят на церемонията за полагане на първа копка за изграждане на Пречиствателна станция - Айтос. Проектът се финансира по оперативна програма Околна среда 2014-2020 г., чрез Кохезионния фонд на Европейския Съюз, национално съфинансиране от Държавния бюджет на Република България и собствен принос на Община Айтос.

    Стойността на проекта е 18 929 054.03 лв.

Стойността на строително-монтажните работи - 11 972 475,00 лева без ДДС, от тях 10 619 585,53 лв - безвъзмездна финансова помощ, и 1 352 889,68 лв. - собствен принос на Община Айтос..

Двете основни дейности по проекта са:

-  Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води на град Айтос

- Изграждане на свързващи и довеждащи колектори и заустващ колектор и съпътстваща инфраструктура до ПСОВ, както и свързване на съществуващите основни колектори към довеждащите.

   Резултат от изпълнението на проекта - свързаност на съществуващата канализационна система, обслужваща населението, с Пречиствателна станция - Айтос, чрез което ще се постигне пречистване на отпадъчните води.

    Начална дата на проекта 21.01. 2017 г.

    Крайна дата: 21.12.2019 г.

    Присъствие на събитието са потвърдили народни представители, представители на МОСВ, на УО на ОПОС, на Областна управа - Бургас, на фирмите-изпълнители - ДЗЗД КА-АЙТОС и ДЗЗД „ВОДОКАНАЛ АЙТОС 2017”.

Проектът ще допринесе за изпълнението на макрорегионалната стратегия на ЕС за развитие на Черноморския район.

 

Очакваме Ви на 08.08. 2018 година, от 12.00 часа на строителната площадка на ПСОВ-Айтос /След Пролишлена зона - Айтос, в ляво по пътя за село Караново/.