ОБЩИНА АЙТОС С НОВ БЮДЖЕТ 2024 – ПРИЕХА ГО С 21 ГЛАСА „ЗА“

Двучасови дебати, спорове, предложения и мнения предхождаха гласуването на бюджет 2024. Общинският съвет прие финансовата рамка на редовно заседание на 15 февруари - 21 общински съветници гласуваха „за“, петима се въздържаха, Салих Метраш от ПП-ДБ гласува „против“.

В дебата по бюджета се включиха съветници от всички политически групи, представени в Общинския съвет – Юзджан Юмер, Сезер Шабан, Рамадан Мустафа и Дениз Хайрула от ДПС, Милена Куртова – Радева и Атанас Маринов от БСП, Рамадан Нуретин и Ремзи Ахмед от БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА, Георги Янев от БЪДЕЩЕ ЗА РОДИНАТА, Салих Метраш от ПП-ДБ, Пенчо Желев и Димитър Колев от ГЕРБ.

Разнопосочни бяха становищата по основната тема на дебата – повече ли са парите за града, сравнено със селата и кварталите? Юзджан Юмер поиска „да не се делят градът и селата“, с мотива, че се пренебрегват източната част на града и някой от населените места. Димитър Колев определи поставянето на проблема като „политическа заигравка“, Пенчо Желев пък припомни процедурата по приемане на бюджета по закон и достатъчният срок, в който можеха да се подават писмени предложения от съветници, граждани и заинтересовани страни.

Георги Янев настоя за обединение, за да се възстанови диалогът между политическите партии след изборите за постигане на общите цели. Атанас Маринов поиска разяснение за парите, отделени за проект на ул. „Паркова“. „Ще направим проект и ще го предложим на жителите на ул. „Паркова“ за обсъждане. Там плочките на широкия тротоар са надигнати от кореновата система на дърветата. На тази улица има възможност за още едно платно, а защо не и „синя зона“, отговори му кметът. Маринов поиска и 5000 лв за пенсионерите. Кметът посочи, че е планирана издръжка за пенсионерските клубове.

В отговор на спора за града и селата, градоначалникът изброи поименно обектите в населените места, заложени в новия бюджет. Той подчерта необходимостта ВиК възможно най-скоро да приключи с ремонтите по мащабния проект в града, за да започне възстановяването на инфраструктурата. Кметът заяви още, че политиката на Общината е да разпределя вниманието и ресурсите между града, кварталите и малките населени места. В селата всяка година се обновяват улици, а в новия бюджет са заложени средства за реновиране на общински пътища. Осигурени са и средства за цялостното обновяване на още два квартала в града.

Детската площадка в с. Поляново беше другата тема, дълго обсъждана в залата. Площадката няма настилка, затова от ДПС поискаха 5000 лв от резерва за обновяването й. Край на спора за площадката сложи кметът на село Поляново Ферад Тахирюмер. От трибуната поляновският кмет призна, че площадката е изградена лично от него и още един благодетел, на стойност 3624 лв, но парите за настилка недостигнали. Кметът даде простичко решение - ще кандидатства с проект за изграждането на нова детска площадка в селото по Националната програма „За чиста околна среда 2024“. Ако проектът не бъде одобрен, отново лично ще благоустрои площадката за децата.

Още въпроси, мнения и предложения се чуха в залата. Дебатът приключи с гласуване – бюджет 2024 беше приет. Кметът Васил Едрев благодари на Съвета за възможността общинската администрация да работи с нов бюджет за интересите на гражданите. Според градоначалника, новата финансова рамка гарантира бюджетна сигурност и осигурява безпрепятствено усвояване на средствата по европейските проекти. Основната цел е запазване на финансовата стабилност на общината, реализиране на поставените цели и приоритети при балансиране на вероятните рискове и спазване на необходимите бюджетни ограничения.„При разработването на бюджета продължаваме да следваме философията, наложила се в последните години - ясни приоритети, реализъм в приходната част, оптимизация на разходите, значителна капитална програма“, коментира още кметът.

Ето и малко цифри от новия бюджет!

Заложените приходи в бюджета за 2024 г. са 47 050 095 лева, в т. ч. обща субсидия за делегирани от държавата дейности, в размер на 25 719 240 лева. Спрямо 2023 г., общата субсидия е завишена с 2 687 517 лв, ръстът е 11,67 % в резултат на увеличение на единните разходни стандарти. Значителен дял от увеличението на общата субсидия е за функция „Образование“ - 11,42%, където се предвижда ръст на заплатите с около 8%. Очакваните данъчни приходи са в размер на 1 934 500 лева., със 100 000 лв. повече, сравнено с бюджет 2023 г. Очакваните приходи от общински такси са 2 770 500 лева - с най-голям дял са тези от такса за битови отпадъци – 2 225 000 лева.

Разходната част на бюджета е 47 050 095 лв., в т.ч. разходи за делегираните от държавни дейности - 29 367 792 лв., и разходи за  допълнително финансиране на делегираните държавни дейности с общински приходи -  1 369 700 лева. Разходите за местни дейности са в размер на 16 312 603 лева, разпределени по функции. Най-голям е делът на функция “Жилищно строителство, благоустройство, комунално стопанство и опазване на околната среда” -   9 535 732 лв. В т.ч. са разходите за изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа - 5 553 797 лева. Предвидени 1 500 000 лева собствени средства за текущи ремонти на улична мрежа.

Общият размер на капиталовите разходи в бюджет 2024 г. е 6 574 985 лв. в т.ч. Европейски средства и съфинансиране - 1 010 923 лв. От бюджетни приходи се финансират обекти в размер на 5 564 062 лв.

 

Снимки