ОБЩИНА АЙТОС С НОВ БЮДЖЕТЕН РЕКОРД И АМБИЦИОЗНА КАПИТАЛОВА ПРОГРАМА 2024

Предстои да превърнем цялата община в строителна площадка, коментира кметът Васил Едрев на публичното обсъждане на проекта за бюджет 2024

Общественото обсъждане на проекта за бюджет 2024 препълни Заседателната зала на Община Айтос на 26 януари т.г.. Кметът Васил Едрев, Зам. кметовете Мариана Димова и Калоян Калоянов и главният финансист Станимир Петров бяха в залата, за да представят проекта, да отговорят на въпросите на гражданите и да чуят предложенията им за новата финансова рамка. Община Айтос ще има рекорден бюджет през 2024 година – 47 050 095.лева. С над 4 млн. лв  над бюджет 2023.

"За поредна година бюджетът е рекорден, а предвид заложеното в капиталова програма 2024, предстои да превърнем цялата община в строителна площадка. Предстои и сключване на договори с регионалното министерство за проекти за още 15 млн.лева“, коментира проекта за бюджет кметът Васил Едрев.

 Презентацията на капиталова програма 2024 беше представена от Станимир Петров. Предвидени са ссредства за роектиране на 5 детски площадки в детски градини "Славейче", "Радост", "Пролет", "Здравец" и "Калина Малина" за общо 25 хил. лв. Сериозна грижа има новият бюджет да здравеопазването. За МБАБ Айтос ЕООД ще има два капитални трансфера - за ремонта на покрива на Инфекциозно отделение - 160 хил.лв и за закупуването на компютърен томограф /скенер/ за 300 хил.лв. За осветление на улици и площади са отделени 40 хил. лв, с които ще се проектира улично осветление в населените места на община Айтос.

За изграждане, ремонт и поддържане на уличната мрежа са заделени най-много средства. За окончателното завършване на основния ремонт на  ул. "Богориди" са предвидени 162 569 лв. 671 хил.лв са за 2024 г. средствата за изграждане и рехабилитация на улици, паркинги и тротоари в Емировския квартал. Това са заложените средствата, с които благоустрояването на квартала ще бъде окончателно завършено през тази година.

За селата Карагеоргиево, Мъглен, Пещерско и Малка поляна и Поляново са отделени преходни остатъци от м.г., с които Общината окончателно ще разплати завършването на основните ремонти за улици. Реконструкцията на улиците "Арда" - 115 912 лв., "Хр. Кърджилов" - 147 304 лв, "Даме Груев" - 188 461 лв, "Димитър Благоев" - 380 хил. лв и "Зюмбюл" - 69 210 лв е със средства от ЕС. Заложени са основни ремонти на улици с финансиране от републиканския бюджет за 2024 г. Списъкът започва с основен ремонт на ул. "Васил Априлов" - 623 хил. лв, ул. "Ченгелиеви" - 175 хил. лв, ул. "Д-р Павлов" - 139 хил. лв, на участък от ул. "Неофит Рилски" - 221 хил. лв и втори участък на същата улица - 140 хил.лв, с което цялата улица ще бъде основно ремонтирана.  Планиран е основен ремонт на ул. "Митко Палаузов" - 106 хил. лв, ул. "Паисий" - 319 хил. лв, "Христо. Ботев" - 528 хил. лв, основен ремонт на улица в с. Малка поляна - 90 хил.лв, на улица в с. Поляново - 65 хил.лв, на ул. в село Пещерско - 70 хил. лв.

Не малко средства са отделени за проектиране на улиците "Иван Карагеоргиев - 12 900 лв, ул. "Паркова" - 19 500 лв, ул. "Лиляна Димитрова" - 12 хил.лв, ул. "Атанас Манчев" - 11 400 лв, ул. "Спартак" - 9000 лв, ул."Теньо Мангъров" - 9 300 лв. За проекта за основен ремонт на участък от ул. "Плиска" - 5100 лв, ул. "Владимир Заимов" - 9 600 лв, ул. "Антон Страшимиров" - 20700 лв, ул. "Железопътна" - 13 200 лв, ул. "Гарова" - 14 100 лв, участък от "Харманлийска" - 6500 лв, за две улици - №20 и №3 в с. Тополица - по 7200 лв, ул. №4 в Карагеоргиево - 11 600 лв, за ул. №24 в Карагеоргиево - 9000 лв ул. №9 в Мъглен - 9900 лв, ул. №2 в Мъглен - 15600 лв.

За изграждане на паркинга между ул. "Н. Рилски" и ДГ "Слънце" - 206 хил. лв. Предвидени са средства за изграждането на четири детски площадки и за проектиране на една дет. площадка - в квартал 5А - 201 хил.лв, в 8А - 158 хил.лв, в кв. 3А - 57 624 лв и в кв. 191 в Айтос - над 57 257 лв. Предвидено е проектиране на детска площадка в с. Мъглен - 5000 лв.

За дейност "Озеленяване" от собствени приходи, ще бъдат закупени косачки, храсторези, трактор за косене на обща стойност 19 600 лв. Отделени са 30 хил. лв за рекултивацията на депото за отпадъци. Предвидена е актуализация на проекта за основен ремонт на НЧ "Васил Левски 1869" - 10 хил.лв. За Зоопарк - Айтос са отделени 7600 лв за климатик и трупна яма, за плащането на оценка за реконструкция и обновяване и разширяване на зоопарка - 5400 лв и за система за достъп - 18 хил.лв. Предвидени са средства за изготвяне на проекти за общински пътища -- гл. път Айтос - Карнобат, до с. Чукарка - 25 000 лв, за пътя Айтос - Мъглен, до с. Черна могила - 28 000 лв, проект за пътя Айтос-Карнобат, до Поляново - 33 хил.лв,  Отделени са и средства и за актуализация на проекти за ремонт на общински пътища - общо 59 040 лв..

Отново са заложени 20 хил. лв за предпроектно проучване за изграждане на четирилентов път Айтос-Бургас. Заложени са и средства за проектиране на кооперативния пазар в Айтос - 90 хил. лв., покупка на земя - 10 хил.лв. Във Функция "Образование" за детските градини е планирано закупуването на табели, мултимедии, интерактивни дъски, климатици, многофункционално устройство и др., за общо 86 500 лв. За дейност "Домашен социален патронаж" е планирано закупуването на автомобил за разнос на храната - 70 хил. лв, за специализиран траурен автомобил - 95 хил. лв.

Общо разходите в проекта за капиталава програма 2024 на Община Айтос са в размер на 6 457 585 лв.

Снимки