ОБЩИНА АЙТОС ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ НА 18 ОКТОМВРИ 2022 Г.

ОБЩИНА АЙТОС ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ ОТ ДОМАКИНСТВАТА НА НЕПОТРЕБНИ:

 • ХАРТИЯ И КАРТОН;
 • ПЛАСТМАСА;
 • СТЪКЛЕНИ ОПАКОВКИ;
 • МЕТАЛНИ ОПАКОВКИ;
 • ФЛУОРЕСЦЕНТНИ ТРЪБИ И ДРУГИ ОТПАДЪЦИ СЪДЪРЖАЩИ ЖИВАК;
 •  АКУМУЛАТОРИ;
 • БАТЕРИИ;
 • ОПАКОВКИ, СЪДЪРЖАЩИ ОСТАТЪЦИ ОТ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ ЗАМЪРСЕНИ С ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА;
 • ПЕРИЛНИ И ПОЧИСТВАЩИ ПРЕПАРАТИ СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА;
 • БОИ, МАСТИЛА, ЛЕПИЛА/АДХЕЗИВИ И СМОЛИ СЪДЪРЖАЩИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА;
 • ​АВТОМОБИЛНИ МАСЛА;

КАМПАНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 18 ОКТОМВРИ 2022 Г. ОТ 9.00  ДО 13.00 ЧАСА. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ В ГРАД  АЙТОС НА УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" № 18   / БИВШЕ ЛОГОПЕДИЧЕСКО УЧИЛИЩЕ/  Е РАЗПОЛОЖЕН МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА. ОЧАКВАМЕ ВИ!

 

Лице за контакти: ст.експерт Катя Иванова.

Община Айтос,  Дирекция „ТСУРР”, стая № 6

Телефон за контакт: 0897992321