Община Айтос организира кампания на 27 октомври!

ОБЩИНА АЙТОС

ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ ОТ ДОМАКИНСТВАТА НА НЕПОТРЕБНИ:

 • хартия и картон;
 • пластмаса;
 • стъкло;
 • метал;
 • флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак;
 •  акумулатори;
 • батерии;
 • лекарства;
 • опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
 • перилни и почистващи препарати съдържащи опасни вещества;
 • бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли съдържащи опасни вещества;

КАМПАНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 27 ОКТОМВРИ 2020 Г., ОТ 9.30 ЧАСА ДО 16.00 ЧАСА. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ, НА УЛ. "СОФРОНИЙ" В ГРАД  АЙТОС Е РАЗПОЛОЖЕН МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА. ОЧАКВАМЕ ВИ!

Лице за контакти: Община Айтос, Дирекция „ТСУРР”, стая №6 , ст.експерт Катя Иванова.

Телефон за контакт: 0896463280 

Снимки