ОБЩИНА АЙТОС ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА

Организацията по оползотворяване на отработени масла „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН” ЕООД, съвместно с Община Айтос организират кампания за предаване на отработени масла на територията на община Айтос в периода 14.11.2019 г. – 15.11.2019 г.

По време на кампанията гражданите могат да се освободят безвъзмездно от опасния отпадък от отработени масла. Желаещите да се включат могат да предадат своите отпадъци  в пункта, който се намира в сградата на Гражданска защита в град Айтос, от 09:30 до 16:00 часа в дните на кампанията.

Изхвърлянето на опасни отпадъци в общия поток смесени отпадъци влияе отрицателно върху здравето на хората, замърсява околната среда и нарушава нормалната експлоатация на депата. Имайки пред вид вредното въздействие на този вид отпадък, Община Айтос призовава гражданите да се възползват от предоставената им възможност.

Лице за контакти: Катя Иванова – ст. експерт, Дирекция „ТСУРР”,

тел.: 0897 / 99  23  21

Имате възможност да се присъедините към усилията за чиста околна среда, като предадете този вид отпадъци на посочения адрес по време на кампанията.

 

Снимки