ОБЩИНА АЙТОС ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА

НА 21 ОКТОМВРИ 2021 Г.ОТ 09.00 Ч. ДО 13.00 ЧАСА В БИВШЕТО ЛОГОПЕДИЧНО УЧИЛИЩЕ

ОБЩИНА АЙТОС ОРГАНИЗИРА КАМПАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ ОТ ДОМАКИНСТВАТА НА НЕПОТРЕБНИ:

 • хартия и картон;
 • пластмаса;
 • стъклени опаковки;
 • метални опаковки;
 • флуоресцентни тръби и други отпадъци съдържащи живак;
 •  акумулатори;
 • батерии;
 • лекарства;
 • опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества;
 • перилни и почистващи препарати съдържащи опасни вещества;
 • бои, мастила, лепила/адхезиви и смоли съдържащи опасни вещества;

КАМПАНИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 21 ОКТОМВРИ 2021 Г. ОТ 9.00  ДО 13.00 ЧАСА. ЗА ТАЗИ ЦЕЛ, НА УЛ. "ЦАР ОСВОБОДИТЕЛ" №  18  В ГРАД  АЙТОС /бивше Логопедическо училище/  Е РАЗПОЛОЖЕН МОБИЛЕН ЦЕНТЪР ЗА СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ДОМАКИНСТВАТА.

ОЧАКВАМЕ ВИ!

Лице за контакти:

Община Айтос,  Дирекция „ТСУРР”, стая № 6 , ст.експерт Катя Иванова.

Телефон за контакт: 0897992321