Община Айтос с проект за гъвкава администрация и намаляване на бюрокрацията