Община Айтос - Съобщeние

Община Айтос уведомява гражданите, че във връзка с прилагане на профилактични мерки за предотвратяване разпространението на острото инфекциозно заболяване туларемия е небходимо да се спазват следните препоръки:

- да не се допуска наличието на гризачи (плъхове, мишки) в жилищни, складови, избени помещения, достъпа им до хранителни продукти и питейна вода;

- да бъде повишено вниманието при ухапване от насекоми (кърлежи, комари);

- да се избягва консумация на вода от непроверени водоизточници;

- да се извършва обилно измиване на плодовете и зеленчуците предназначени за консумация в суров вид;

- да се използват  лични предпазни средства при обработка на кожи и дивеч или при пряк контакт с диви или домашни животни и замърсени от тях повърхности.

                   

Снимки