ОБЩИНА АЙТОС СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА СЕДМИЦАТА НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА МОЗЪКА

 

 

ОБЩИНА АЙТОС СЕ ПРИСЪЕДИНЯВА КЪМ ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА СЕДМИЦАТА НА ИНФОРМИРАНОСТТА ЗА МОЗЪКА

 

От 13 до 19 март в Европа се отбелязва Седмицата на информираността за мозъка. През този период, съвместно с Асоциация за инсулт и афазия, ще ви информираме за различни иновации, изследвания и любопитни факти свързани с най-мистичния орган в човешкото тяло.

Предстои да се фокусираме върху значението на изследванията при инсулт.

Тази година подчертаваме три финансирани от ЕС научноизследователски проекта, които разработват иновативни решения за подобряване на грижите за инсулт.

 

I.Целенасочено лечение с помощта на микроботове

 

Научете повече за това вълнуващо изследване и слушайте най-новите им подкаст https://youtu.be/MsTSCR-V3Ps

 Научавайте за напредъка на проекта с официалния бюлетин h2020-angie.eu/elementor-1152/ и Chat Lab h2020-angie.eu/chat-lab/ (чрез него ще можете да се свържете директно с експерти в тази област).

Проектът се финансира от Европейската комисия по договор за безвъзмездна финансова помощ номер 952152.

 

II.Използване на цифровизацията и изкуствения интелект за революционизиране на здравеопазването

 

RES-Q+ е нов проект, който ще използва изкуствен интелект (AI) в борбата срещу инсулта в Европа.

 Проектът ще подобри качеството на грижите за пациентите с инсулт, ще спаси живота на пациентите, ще намали разходите за здравеопазване и ще увеличи икономическата и социалната полза за преживелите инсулт.

Това ще бъде направено чрез:

  • създаване на напълно автоматизиран инструмент за получаване и обработка на данни
  • оценка на данните и предоставяне на обратна връзка на доставчиците на грижи чрез виртуални асистенти, базирани на изкуствен интелект, които могат да се насочат към проблемни области
  • създаване на виртуални асистенти за пациенти с инсулт, които ще следят състоянието им.

Чуйте професор д-р Робърт Микулик от Института за здравна информация и статистика на Чешката република, който говори за RESQ+ youtu.be/fLoCF-j6xSM

Научете повече или посетете www.resqplus.eu/

Проектът се финансира от безвъзмездна финансова помощ, предоставена от ЕС по програмата на Европейската комисия за подкрепа на научните изследвания и иновациите HORIZON EUROPE. Номер на проекта 101057603.

III.Използване на изкуствен интелект за подобряване на резултатите при пациенти с инсулт

 

 

VALIDATE ще разработи прогностичен инструмент, базиран на изкуствен интелект (AI), за прогнозиране на здравните резултати на преживелите инсулт след остър исхемичен инсулт. Системата за подпомагане вземането на решения ще предостави на лекарите и медицинските специалисти допълнителна информация за избор на оптимално лечение за подобряване на здравните резултати и качеството на живот.

 Преживелите инсулт ще участват в разработването и тестването на тази нова прогностична система, като се уверят, че тя е подходяща за целта както за тях, така и за клиницистите. Надяваме се, че този нов инструмент ще окаже голямо влияние върху подобряването на резултатите за милионите хора, които страдат от исхемичен инсулт по целия свят.

VALIDATE получи финансиране от програмата за научни изследвания и иновации на Европейския съюз "Хоризонт 2020" по споразумение за отпускане на безвъзмездни средства No 777107.

Повече информация можете да намерите на validate-project.eu/

В Седмицата на информираността за мозъка научавайте нови и интересни факти чрез страницата на нашата община Айтос, страницата на Асоциация за инсулт и афазия – stroke.bg или във фейсбук:  https://www.facebook.com/stroke.bg . За допълнителна информация можете да се свържете с Асоциация за инсулт и афазия на телефон: 087 922 2393 и [email protected]

Снимки