ОБЩИНА АЙТОС: СЛЕД ПРЕМАХВАНЕ НА ГАРАЖИТЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОЧИСТЕТЕ ОТПАДЪЦИТЕ
Осигуреното финансиране за нова визия на два квартала в град Айтос и предстоящото им благоустрояване / кв. 154 /около ул. В. Априлов/ и кв. 49 /т.н. военни блокове до Колелото/ е добър повод за премахване на десетките стари метални гаражи, в които от години не се паркират автомобили, а се трупат ненужни вещи. На собствениците им, Община Айтос постави срок за демонтаж - 30 април 2024 г. И да, хората се заеха да ги демонтират, премахват, продават и т.н. Но, оказва се, освободенте терени са засипани с отпадъци.
Община Айтос се обръща към всички граждани от двата квартала - СЛЕД ПРЕМАХВАНЕ НА ГАРАЖИТЕ, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПОЧИСТЕТЕ ОТПАДЪЦИТЕ! ЩЕ БЪДАТ НАЛАГАНИ САНКЦИИ!
Снимки