ОБЩИНА АЙТОС ЗАКУПИ НОВА ТЕХНИКА С ФИНАНСИРАНЕ ПО ПРОЕКТ

 Проект  „Подобряване опазването на околната среда в Одрин и Айтос“ 

Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

 

Община Айтос закупи нова техника с финансиране по втори съвместен проект със Специализираната администрация на Провинция Одрин, Република Турция. Финансирането е по Втората покана на Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020, с водещ партньор Администрацията на Одрин.

Общата цел на проекта „Подобряване опазването на околната среда в Одрин и Айтос“ е укрепване на капацитета за трансгранично сътрудничество между България и Турция в областта на опазването на околната среда. Общата стойност на безвъзмездната помощ  по проекта  е в размер на 376 921.37 евро, от които бюджетът на Община Айтос е 150 865.63 евро.

Община Айтос работи последователно за разделното събиране на отпадъците, оползотворяването им и превръщането им в ресурс и намаляване на депонирането. В изпълнение на дейностите по проекта, Община Айтос закупи ново оборудване и техника за поддържане на парковите и зелените площи в общината - трактор, мулчер, раздробител за клони, листосъбирачи, свредел, храсторези, компостери и косачки. Общината ще има по проекта и микробус-самосвал, очаква се да приключи процедурата по закупуването му.

Доставеното оборудване ще се използва от квалифицирания персонал на отдел „Благоустрояване“ за качествено и ефективно изпълнение на технологичните операции по поддържане зелените площи на територията на общината, разделно събиране, раздробяване и компостиране на получения „зелен” отпадък.

Чрез реализацията на проекта ще се подобри капацитетът за опазване на природата, устойчивото използване и управление на природните ресурси, ще се повиши екологичната култура в сферата на опазване на околната среда в образователния и възпитателен процес на младите хора и на всички граждани.

Проектът е съфинансиран от ЕС чрез програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция 2014-2020

Снимки