ОБЩИНАТА ГОТВИ ПРОЕКТ ЗА ЗАЩИТЕНО ЖИЛИЩЕ - АЙТОС

Целта е реконструкция и модернизация на съществуващата материална база

Община Айтос ще кандидатства с проектно предложение ”Закупуване на оборудване и обзавеждане на помещения на Защитено жилище за лица с умствена изостаналост“, гр. Айтос пред фонд „Социална закрила” към Министерство на труда и социалната политика. Предложението е на кмета Васил Едрев, прието с решение на Общински съвет - Айтос от 30 март 2023 г..

На редовното си мартенско заседание, Съветът одобри и предложението на кмета за осигуряване на необходимото съфинансиране в размер на 10%  от общата стойност на проекта – 3450 лв. Със свое решение, съветниците възложиха на градоначалника да извърши необходимите действия във връзка с кандидатстването, и при одобрение на проекта - всички действия по реализирането му. Предвид краткия срок за кандидатстване и обществената значимост на социалната услуга, Общинският съвет допусна предварително изпълнение на решението.

Повишаване на качеството и ефективността на грижата за младите хора в Защитено жилище - Айтос, беше основният мотив в предложението на кмета към съветниците. Целта е реконструкция и модернизация на съществуващата материална база за предоставяне на социалните услуги.

Общата стойност на проектното предложение е в размер на 34 500  лв. с ДДС. 31 050 лв. ще бъде размерът на исканата финансова помощ от фонд „Социална закрила”, 3 450 лв. е размерът на собствения принос на Община Айтос - 10% от общата стойност на проекта.

НП

 

Снимки