Общинска служба по земеделие – град Айтос

Общинска служба по земеделие – гр.Айтос, уведомява всички земеделски производители, че съгласно Наредба №3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на  регистъра на земеделския производител срока  за пререгистрация на земеделския производител е  до 28- ми  февруари 2015 г. Приканват се всички регистрирани производители да не чакат последния ден, а да заповядат в общинска служба по земеделие за презаверка на регистрационните  карти.

 

НАЧАЛНИК

Радостина Димитрова