Общинската болница с проектно предложение за инвестиция в Ковид отделението

Съветът спешно гласува решения, свързани с изисквания по процедурата на МЗ -  „Мерки за справяне с пандемията“          

Днес, на 28 октомври, общинските съветници приеха предложението на председателя Красимир Енчев за изменение и допълнение на проекта за дневен ред на неприсъственото заседание на Общински съвет - Айтос. Беше внесена нова точка, която е от изключително значение за бъдещето на МБАЛ Айтос ЕООД. Всички общински съветници бяха уведомени за предложението, и получиха образец за гласуване на направеното допълнение.

     Решението на Съвета по този въпрос не търпеше отлагане. Става дума за включване на Община Айтос, респективно МБАЛ-Айтос ЕООД като партньор на Министерство на здравеопазването в подготовката и изпълнението на проектно предложение по процедура „Мерки за справяне с пандемията“, която се реализира в рамките на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

      Процедурата е насочена към осигуряване на мерки и действия по линия на инструмента RЕACT-EU. Свързана е с осигуряване на подкрепа за здравната система чрез структуриране на изолирани сектори за лечение на коронавирус и други инфекциозни заболявания. Целта е осигуряване на медицинско и болнично оборудване, необходими за тяхното функциониране,

През м. юни т.г., Управителят на МБАЛ-Айтос ЕООД д-р Паруш Парушев, съвместно с Община Айтос, е подал заявление за участие в процедурата, с необходимите документи и инвестиционен проект, включващ строително-монтажни работи на обща стойност 256 781,85 лв.

Сега МЗ изисква представянето на допълнителни документи - Споразумение за партньорство между МЗ и МБАЛ-Айтос, с което се уреждат правата и задълженията на страните във връзка с подготовката и изпълнението на проектното предложение. Към споразумението се прилага и Декларация, подписана от Кмета на общината за гарантиране на финансов ресурс за изпълнение на проектното предложение.

Допълнителната точка в дневния ред на 28.10.2021 г. беше за съгласуване и одобрение на двата документа от Общински съвет – Айтос.

 

 

Снимки