Общински конкурс "МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2021"

ОБЩИНА АЙТОС

ОБЯВЯВА КОНКУРС  "МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2021"

"ЗА БЪЛГАРИЯ – СЪКРОВЕНО"  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕЗИЯ

 

Конкурсът се провежда под патронажа на

кмета на Община Айтос Васил Едрев

 

Конкурсът се организира по повод Националния празник 3ти март,

от Община Айтос, Дирекция „КОВЗС”, и ще се проведе в навечерието на празника,

в Актовата зала на СУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ”- град Айтос.

Целта на конкурса е да възпитава у подрастващите патриотични чувства.

 

РЕГЛАМЕНТ:

КОНКУРС ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОЕЗИЯ

"ЗА БЪЛГАРИЯ – СЪКРОВЕНО"

            1. ПРАВО НА УЧАСТИЕ:

- Деца и ученици от следните възрастови групи:

                        Индивидуални изпълнени:

  • I – ІІ  клас - по двама ученика от училище
  • ІІІ – ІV клас - по двама ученика от училище
  • V – VІІ клас - по двама ученика от училище
  • VІІІ – ХІІ клас - по четирима ученици от училище

Колективни изпълнения:

По една колективна група от училище, без значение в коя възрастова група ще заяви участие.

           2. ИЗИСКВАНИЯ, ПАРАМЕТРИ НА УЧАСТИЕ

  • изпълнение на поезия

            - индивидуално – до 5 min

            - колективно – до 10 min    

 

      3. ГРАФИК:

      В срок до 18.02.2021 г. се предават Заявки за участие от всяко училище – писмено до Дирекция „КОВЗС” в стая № 11, на word файл, и на email: [email protected]

Заявките да съдържат:

- трите имена на участника или групата; 

- възрастова група

- автор;

- име на стихотворението;

- ръководител и времетраене;

 

Конкурсът за изпълнение на поезия ще се проведе на 25.02.2021 г., от 10.00 часа в Актовата зала на СУ „Никола Й.Вапцаров”. Конкурсът ще бъде проведен при спазване на противоепидемичните мерки - всички участници трябва да носят предпазни маски. При промяна на противоепидемичните мерки, ръководствата на училищета ще бъдат уведомени своевременно.

След получаване на заявките, ще бъде изготвен часови график за участието на всяко училище, който ще бъде изпратен на електронните пощи на училищата.

 

Изпълнения, които не отговарят на изискванията, не се допускат до участие.

      3. РЕЗУЛТАТИ И НАГРАЖДАВАНЕ:

  • Обявяване на резултатите - на 26.02.2021 г. на електронната поща на всяко училище. В съобщението ще бъдат посочени редът и начинът за получаване на наградите.
  • Оценяването е от компетентно жури /преподаватели по български език и литература от училищата на територията на община Айтос/.

      Наградите са осигурени от Община Айтос

  • Всички участници получават грамота.
  • За всяка възрастова група ще бъдат присъдени награди.

 

За повече информация : тел.  0884 530 455.

 

 

Снимка 

"Моята България 2020"

Снимки