Общински конкурс "МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2023"

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕН ОБЩИНСКИ КОНКУРСИ ЗА ПОЕЗИЯ

„МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2023“

„ЗА БЪЛГАРИЯ- СЪКРОВЕНО“

На 23.02.2023 г., в Актовата зала на СУ,,Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос се проведе общински конкурс за поезия.

Участниците в конкурсите се състезаваха в следните възрастови групи:

 • I-II  клас
 • III- IV клас
 • V-VII клас
 • VIII-XII клас
 1. Времетраене на изпълненията:
 • Индивидуално изпълнение- до 5 мин.
 • Колективно изпълнение- до 15 мин.
 1. Класиране:
 • На всеки участник беше връчена Грамота.
 • Във всяка възрастова група бяха присъдени I, II и III награда

 

Компетентно жури в състав:

 • Златина Щерева- старши учител по Български език и литература в прогимназиален етап в СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос
 • Теодора Калчева- учител по Български език и литература в СУ „Христо Ботев” гр.Айтос
 • Росица Рачева- старши учител по Български език и литература в ОУ „Христо Ботев” с. Пирне
 • Радостина Янева- главен учител по Български език и литература в ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен
 • Диана Василева-Янкова-  учител по Български език и литература в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево
 • Йорданка Йорданова- учител по Български език и литература в ПГСС „Златна нива” гр.Айтос
 • Минка Ангелова- старши учител по Български език и литература в ОУ „Атанас Манчев” гр.Айтос
 • Красимира Георгиева- старши учител по Български език и литература в ОУ „Светлина” с. Тополица

класира участниците по възрастови групи:

 

Индивидуални изпълнители:

Възрастова група I-II  клас

1.място- Александър Атанасов Карамуков- 1 „а“ клас, стихотворение- „Трите букви“, ръководител: Анушка Манолова, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос;

2.място- Алек Николов Филипов- 2 клас, стихотворение- „Балада за България“, ръководител: Руска Тодорова, ОУ „Светлина“ с. Тополица;

2.място- Дида Теменужкова Огнянова- 2 клас, стихотворение- „България“, ръководител: Мариана Панайотова, ОУ „Атанас Манчев“ гр. Айтос;

3.място- Константин Радославов Пеев- 1 клас, стихотворение- „На Шипка е тихо“, ръководител: Румяна Йорданова, СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос

3.място- Азра Айдън Акиф- 2 клас, стихотворение- „Българийо!“, ръководител: Руска Тодорова, ОУ „Светлина“ с. Тополица.

Възрастова група III- IV клас

      1.място- Константин Петров Сотиров- 3 клас, стихотворение- „България“, ръководител: Албена Кишишева, СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос;

      2.място- Сияна Тихомирова Калчева- 4 клас, стихотворение- „Обичам те България“, ръководител: Милена Ангелова, СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос;

      2. място- Сиана Иванова Стоичкова- 3 „б“ клас, стихотворение- „Възпоминания от Батак“, ръководител: Таня Петкова, СУ „Н.Й. Вапцаров“ гр. Айтос; 

      3.място- Айше Бейтула Ахмед- 3 клас, стихотворение- „Три цвята“, ръководител: Юмюгюл Мурад, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево;

      3.място- Мейра Ибрям Мехмед- стихотворение- „Три цвята“, ръководител: Нуртен Ахмед, ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен.

Възрастова група V-VII клас

      1.място- Даниела Николаева Петрова- стихотворение „Тук е България“, ръководител: Росица Рачева, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне;

      1.място- Ванеса Мирославова Маринова- 7 клас, стихотворение „България“, ръководител: Надежда Кръстева, СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос;

      2.място- Джемиле Акиф Реджеб- 5 клас, стихотворение „Възпоминания от Батак“, ръководител: Красимира Георгиева, ОУ „Светлина“ с. Тополица;

      2.място- Севил Руфад Мустафа- стихотворение „Българийо, единствена си ти“, ръководител: Росица Рачева, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне;

      3.място- Берай Гюнер Нури- 6 клас, стихотворение „Българийо на живи и на мъртви…“, ръководител: Красимира Георгиева, ОУ „Светлина“ с. Тополица;

      3.място- Ясмин Метинова Латифова- 7 клас, стихотворение „България“, ръководител: Диана Янкова, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево.

Възрастова група VIII-XII клас

      1.място- Живко Живков Жеков- 11 клас, стихотворение „Панагюрските въстаници“, ръководител: Недялка Рачева, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос;

      2.място- Ана-Мария Каменова Бранкова- 8 клас, стихотворение „Родна земя“, ръководител: Златена Тодорова, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос;

      2.място- Катя Димчова Миткова- 8 клас, стихотворение „България“, ръководители: Недка Ананиева и Йорданка Йорданова; ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос;

      3.място- Диляра Исмаилова Хюсеиналиева- 8 клас, стихотворение „Пример за величие“, ръководител: Златена Тодорова, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос.

 

Колективни изпълнители:

Възрастова група I-II  клас

      1.място- Формация „Българче“- 2 „б“ клас, репертоар: „Това е България“, ръководител: Станка Миткова, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос;

1.място- Група „Млад родолюбец“, музикално- поетична композиция „Обичам те, България!”, ръководители: Лиляна Стойнова и Есенгюл Ибрям, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево.

2.място- не се присъжда

3.място- не се присъжда

Възрастова група III- IV клас

      1.място- Група „Ботевчета“, репертоар: България в страната с име изкуство, ръководители: Албена Кишишева и Цвета Андреева, СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос

      2.място- не се присъжда

      3.място- не се присъжда

Възрастова група V-VII клас

      1.място- Ученици от 6 и 7 клас, поетично-музикална композиция „Педя злак и угар, а- вселена!”, ръководители: Донка Аврамова и Николай Чапкънов, ОУ „Атанас Манчев“ гр. Айтос;

      2.място- Група „България завинаги“, репертоар: „Наричат я България“, ръководител: Радостина Радева Янева, ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен;

      3.място- Поетично-музикална композиция „За теб Българийо, свещенна“, ръководители: Росица Рачева, Гергана Апостолова, Десислава Михова, Алексия Алексиева, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне

Възрастова група VIII-XII клас

      1.място- Група ученици, репертоар на групата: Импресии от България, ръководители: Лазарина Янчева и Цвета Андреева, СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос;

      2.място- Група „Вапцаровци“, репертоар на групата: „Аз, ние, България“, ръководител: Димитър Станчев, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос

      3.място- не се присъжда

Подписи на членовете на журито.

Град Айтос, 23.02.2023 г.

Снимки