ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ „МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2024“

ВИЖТЕ КЛАСИРАНЕТО!

ПРОТОКОЛ

ОТ ПРОВЕДЕН ОБЩИНСКИ КОНКУРС ЗА ПОЕЗИЯ

„МОЯТА БЪЛГАРИЯ 2024“

„ЗА БЪЛГАРИЯ- СЪКРОВЕНО“

 1. Днес 22.02.2024 г. от 09.00 часа в Актовата зала на СУ,,Никола Йонков Вапцаров“ гр. Айтос се проведе общински конкурс за поезия. Участниците в конкурсите се състезаваха в следните възрастови групи:
 • I-II  клас
 • III- IV клас
 • V-VII клас
 • VIII-XII клас
 1. Времетраене на изпълненията:
 • Индивидуално изпълнение- до 5 мин.
 • Колективно изпълнение- до 15 мин.
 1. Класиране:
 • На всички участници беше връчена Грамота за участие;
 • Във всяка възрастова група бяха присъдени I, II и III награда

 

Компетентно жури в състав:

 • Надежда Кръстева- учител по Български език и литература в СУ „Христо Ботев” гр.Айтос
 • Димитър Станчев- старши учител по Български език и литература в СУ „Н.Й.Вапцаров” гр.Айтос
 • Росица Рачева- старши учител по Български език и литература в ОУ „Христо Ботев” с. Пирне
 • Женя Дражева- учител по Български език и литература в ОУ „Христо Ботев” с. Мъглен
 • Красимира Сотирова-  учител по Български език и литература в ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” с. Карагеоргиево
 • Йорданка Йорданова- учител по Български език и литература в ПГСС „Златна нива” гр.Айтос
 • Красимира Татарова- учител начален етап на основното образование в ОУ „Атанас Манчев” гр.Айтос
 • Красимира Георгиева- старши учител по Български език и литература в ОУ „Светлина” с. Тополица,

класира следните участници по възрастови групи:

Индивидуални изпълнители:

Възрастова група I-II  клас

1.място- Асу Исмаил Кязим- стихотворение „Българи“, ръководител: Лиляна Стойнова, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево;

1.място- Николай Димитров Каменов- стихотворение „Възпоменания от Батак“, ръководител: Димитринка Михова, СУ „Н.Й. Вапцаров“ гр. Айтос;

2.място- Никола Ваклинов Беширов- стихотворение „Шепотът на планините“, ръководител: Янита Пепелянкова, ОУ „Светлина“ с. Тополица;

3.място- Радина Харизанова Кърмаджиева- стихотворение „Възпоминания от Батак“, ръководител: Милена Ангелова, СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос.

Възрастова група III- IV клас

      1.място- Елизара Мирославова Маринова- стихотворение „Българка е!“, ръководител: Албена Кишишева, СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос;

      1.място- Мирай Сали Ружди- стихотворение „България“, ръководител: Есенгюл Ибрям, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево;

      2.място- Станка Мариянова Иванова- стихотворение „Мечтая“, ръководител: Мима Георгиева, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне;

      2. място- Симеон Митков Симеонов- стихотворение „Следи на Апостола“, ръководител: Красимира Татарова, ОУ „Атанас Манчев“ гр. Айтос; 

      3.място- Назлъ Хасан- стихотворение „Моята страна“, ръководител: Нуртен Ахмед, ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен;

      3.място- Валентина Ваклинова Беширова- стихотворение „Като Левски“, ръководител: Руска Тодорова, ОУ „Светлина“ с. Тополица.

Възрастова група V-VII клас

      1.място- Юлияна Николаева Калчева- стихотворение „България“, ръководител: Минка Ангелова, СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос;

      1.място- Бисер Николаев Андреев- стихотворение „Възпоминания от Батак“, ръководител: Красимира Георгиева, ОУ „Светлина“ с. Тополица;

      2.място- Мерве Мурад Яшар- стихотворение „Наричат ме България“, ръководител: Росица Рачева, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне;

      2.място- Селен Топал- стихотворение „Древна кръв“, ръководител: Радостина Янева, ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен;

      3.място- Рая Огнянова Милякова- стихотворение „Хаджи Димитър“, ръководител: Галя Стоянова, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос;

Възрастова група VIII-XII клас

      1.място- Катя Димчова Миткова- стихотворение „Към Родината“, ръководител: Йорданка Йорданова, ПГСС „Златна нива“ гр. Айтос;

      1.място- Звезделин Николов- стихотворение „България“, ръководител: Таня Терзиева, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос

      2.място- Живко Жеков- стихотворение „Родина“, ръководител: Недялка Рачева, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос;

      2.място- Хелин Басри Сабри- стихотворение „Хаджи Димитър“, ръководител: Златена Тодорова, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос;

      3.място- Пламена Нейчева Тонева- стихотворение „Дни и години“, ръководител: Невена Георгиева Връбчева-Петкова, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос.

 

Колективни изпълнители:

Възрастова група I-II  клас

      1.място- Група „Ботевци“- репертоар: „Приказка за България“, ръководители: Р.Йорданова, М.Янева, З.Железова, И.Русенова, СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос;

2.място- не се присъжда

3.място- не се присъжда

Възрастова група III- IV клас

      1.място- Група „Феникс“- репертоар: „България- печат на моята душа“, ръководители: Станка Миткова и Радка Янева, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос.

      2.място- не се присъжда

      3.място- не се присъжда

Възрастова група V-VII клас

      1.място- Рецитаторска група „Потомци“- репертоар на групата: „Българийо, докрай във тебе нека бъда!“, музикално оформление: Цвета Андреева, ръководител: Наталия Симеонова, СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос;

      1.място- Ученици от 6 и 7 клас- музикално-поетична композиция „Аз обичам България“, ръководители: Донка Аврамова и Николай Чапкънов, ОУ „Атанас Манчев“ гр. Айтос;

      2.място- Ученици от 6 клас- литературно-музикална композиция „Женска епопея“, ръководители: Росица Рачева и Диляна Арнаудова, ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне;

      3.място- Група „Искра“- поетичен рецитал „Българийо моя“, ръководител: Красимира Сотирова, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево.

Възрастова група VIII-XII клас

      1.място- Група „Откровение“, репертоар на групата: Орисано с бъднина, ръководители: Лазарина Янчева и Цвета Андреева, СУ „Христо Ботев“ гр. Айтос;

      2.място- Група „Родолюбци“, репертоар на групата: „Корени, пътища, върхове“, ръководител: Златена Тодорова, СУ „Н.Й.Вапцаров“ гр. Айтос;

      3.място- не се присъжда

 

Жури в състав:

1.Надежда Кръстева-

2.Димитър Станчев-

3.Росица Рачева-

4.Женя Дражева-

5.Красимира Сотирова-

6.Йорданка Йорданова-

7.Красимира Татарова-

8.Красимира Георгиева-

 

22.02.2024 г.

Снимки