ОБЩИНСКИ ПРОЕКТ ДОВЕДЕ ВОДА ОТ "КАМЧИЯ" В ЧУКАРКА

На местните не им се вярва, че е истина - най-сетне край на водния режим в Чукарка. След като камчийска вода потече от чешмите, чукарци отпразнуваха събитието с курбан.

"На три-четири дни, по два часа - такова беше водоподаването в с. Чукарка, допреди месец. От 38 години живея тук - всяко лято бяхме на режим. А и без режим - вода нямаше. Това лято се "родихме", вода има "да се удавим", смее се кметът на айтоското село Чукарка Севим Мустафа. Има късмет човекът. Няма и година, откакто е избран за кмет на родното си село, а водата потече по тръбите във всеки дом, както никога досега не е текла.

"Винаги се е знаело, че спаеснието за нас, е селото ни да бъде включено към деривация Камчия. Знаеше се, но никой до сега не го направи. Благодарим на кмета Васил Едрев, че днес се радваме на нормално водоподаване и забравихме за водния режим. Хората са предоволни, не могат да повярват, че водата няма да спре. До там сме свикнали с липсата й", разказва още кметът Мустафа.

В началото на 2020 г. започнаха изкопните дейности по общински проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос” по подмярка 7.2. „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Инвестицията е за водоснабдяване на с. Мъглен и на с. Карагеоргиево, и за външно водоснабдяване на с. Чукарка.

"Не случайно в този проект бяха планирани средства за Чукарка. Селото беше включено в деривация Камчия, за да бъде веднъж завинаги решен проблемът с липсата на питейна вода през лятото. Там, от десетилетия има проблем с водата, заради намаления дебит на местните водоизточници. Проектът беше изпълнен, надявам се хората да са доволни.", коментира пред НП кметът Васил Едрев.

За да потече водата в Чукарка, кметът Васил Едрев подписа договор с Държавен фонд "Земеделие" за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на одобрен общински проект. Помощта се предоставя за инвестиции в изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони. Проектът е финансиран от ПРСР, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

Три айтоски села с водни проблеми бяха включени в проекта, единото от тях е село Чукарка. Откакто се помни, селото се водоснабдява изключително от местни водоизточници, а пълненето на бидони и кофи е ежедневие, с което всички отдавна са свикнали. Това беше и най-голямата грижа на поколения чукарци, проблемът с липсата на питейна вода поставяли пред всеки нов кмет, но решение до сега така и не е било намерено.

Още през края на 70-те години на ХХ век е възложен държавен проект за подаване на питейна вода към селото от деревация "Камчия" През 80-те години е изпълнен само част от проекта до с. Кликач, а през 2004 г. трасето е продължено до с. Соколово, и е завършен строежът на помпена станция "Соколово". Но вода от "Камчия" така и не потекла в Чукарка. Сега, по проекта на Община Айтос, беше изграден водопровод от помпена станция "Соколово" до водоема над селото. Общата дължина на трасето е 4 470 м на териториите на две общини - Айтос и Карнобат. Избраното трасе на водопровода минава  по обслужващи селското стопанство пътища.

Що се отнася до другия обект по проекта - в едно от най-големите села в общината - с. Мъглен, В и К мрежата беше стара и амортизирана. Частично изградена е преди десетилетия от азбесто-циментови тръби, които вече са подменени. По проекта, са положени полиетиленови тръби с висока пълтност. "Почти към финала на проекта сме. Водата още не е пусната по новите тръби, остава да се направят домовите отклонения", радва се и кметът на с. Мъглен Ахмед Ахмед. Там ВиК мрежата беше проектирана с два главни клона с главен пръстен и 27 разпределителни клона, обясняват експертите. Ситуацията в третото село - Карагеоргиево е аналогична, и там по проекта на Община Айтос се извършва цялостна подменя на ВиК  мрежата.

"Реализирането на този проект е от изключителна важност за ежедневните потребности на 5000 жители на общината. Създаването и обновяването на В и К мрежата ще подобри качеството и количеството на водата и ще ограничи възможностите за поява на аварии в мрежата. Ще бъде решен основния проблем - неритмичното водоподаване и честите спирания на водата. В голяма спетен ще се подобри санитарното състояние и охраната на каптажите и резервоарите", коментира още пред местните медии кметът Васил Едрев.

НП

 

Снимки