ОБЩИНСКИ ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК „ОТ ЦВЕТНИЦА – ДО ГЕРГЬОВДЕН 2023”

Община Айтос

ПРОЛЕТЕН ПРАЗНИК

„ОТ ЦВЕТНИЦА – ДО ГЕРГЬОВДЕН”

АЙТОС 2023

/Статут/

                      

          На 06 април 2023 г., от 13.00 часа, на площад „Свобода“ /при лоши метеорологични условия в салона на НЧ „Васил Левски 1869”/ ще се проведе Общински фолклорен празник-конкурс, свързан с пролетните празници:

-    Цветница

  • Лазаровден
  • Великден
  • Гергьовден

Празникът е традиционен и е включен в Културния календар за 2023 на Община Айтос. Целта му е да съхрани за поколенията стародавните народни традиции, да опази и обогати националното ни танцово и песенно културно наследство.

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРАЗНИКА

 

        Организатори на празника са Община Айтос, НЧ „Васил Левски 1869”.

Организационен екип съставя предварителна програма за участие на представителни групи от учебните заведения в община Айтос, фолклорни групи на читалищата и Военен клуб- Айтос. Определя реда за явяване на групите, който е задължителен за всички участници.

Заявки за участие се приемат до 29.03.2023 г. в НЧ „Васил Левски 1869“ Айтос или на имейл: [email protected]

 

Допълнителна информация на тел. 0558/ 2-27-23

 

Регламент за участие

 

А. Обредни групи- представят обичай от пролетния празнично-обреден календар- до 10 мин. (Цветница, Лазаровден, Великден, Гергьовден).

Б. Певчески групи- изпълняват две песни, свързани с пролетните празници- до 6 мин.

В.  Танцови групи- изпълняват песен и танц- до 6 мин. 

 

Участниците ще се състезават в три възрастови групи- начален, среден и горен курс.

Необходимо е да се обърне внимание на традиционната форма на изпълнение. Желателно е песните да не са включени в задължителната програма в учебниците по музика.

 

В рамките на празника се организират и следните конкурси:

 

А. Ревю на костюми- лазарка.

Б. Моминска китка или кумичен венец.

В. Великденско яйце или великденско дърво.

Г. Обреден хляб.

 

Всички групи и състави получават диплом за участие.

Наградите за отличените от журито у частнициса осигурени от Община Айтос.

 

Забележка:

Китките, венците и яйцата, великденските дървета и обредните хлябове се предоставят на организаторите /в сградата на НЧ „Васил Левски 1869“- Айтос/ един ден преди празника- за експониране на изложба.

 

ВСИЧКИ ГРУПИ  ДА СЕ ЯВЯТ НА 6 АПРИЛ 2023 г., В 13.00 ч. С ОТЛИЧИТЕЛНИ ТАБЕЛИ НА УЧИЛИЩЕТО/ЧИТАЛИЩЕТО -ЗА ОБЩА СНИМКА.

 

 

 

Пролетен празник

„От Цветница- до Гергьовден-2023“

Заявка за участие

 

 

От ……………………………………………………………………

/наименование на групата, възраст/

 

Представител ……………………………………………………………………….

/учебно заведение/

 

Ръководител ……………………………………………………………………….

/име, презиме, фамилия/

 

Телефон ……………………………………………………………………….

 

 

Програма за участие

1.………………………………

2.………………………………

3.………………………………

 

 

 

Общо ……… минути

 

 

Участници в конкурсите

 

Ревю на костюм:

1. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

/име, възраст, клас/

 

 

Моминска китка или кумичен венец:

1. ………………………………..

2. ………………………………..

3. ………………………………..

/име, възраст, клас/

 

 

Великденско яйце или великденско дърво:

1. …………………………………

2. …………………………………

3. …………………………………

/име, възраст, клас/

 

 

Обреден хляб:

1. ………………………………...

2. …………………………………

3. …………………………………

/име, възраст, клас/

 

 

 

Снимки