Общински съветници

СПИСЪК

НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТНИЦИ В ОБЩИНА АЙТОС, МАНДАТ 2019-2023 г.

 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ, ФАМИЛИЯ

КВОТАТА НА:

 

 

 

1.

Красимир Недков Енчев

ГЕРБ

2.

Пенчо Николов Желев

ГЕРБ

3.

Стоян Иванов Стоянов

ГЕРБ

4.

Димитър Русев Колев

ГЕРБ

5.

Женя Кирилова Пеева

ГЕРБ

6.

Петър Валентинов Хараламбов

ГЕРБ

7.

Фикри Салим Ахмед

ГЕРБ

8.

Дечо Димитров Коешинов

ГЕРБ

9.

Милен Димитров Минчев

ГЕРБ

10.

Здравко Костов Костов

ГЕРБ

11.

Дафина Георгиева Петкова-Георгиева

ГЕРБ

12.

Бранимира Неделчева Маринова-Николова

ГЕРБ

13.

Георги Колев Георгиев

ГЕРБ

 

 

 

1.

Ружди Алириза Хасан

ДПС

2.

Ружди Хасан Ахмед

ДПС

3.

Ивелин Йорданов Йорданов

ДПС

4.

Юзджан Фаик Юмер

ДПС

5.

Бехчет Ремзиев Емурлов

ДПС

6.

Христо Димитров Ангелов

ДПС

7.

Ереджеб Аптали Ахмед

ДПС

 

 

 

1.

Милена Янева Куртова-Радева

БСП

2.

Ремзи Мехмед Ахмед

БСП

3.

Атанас Маринов Маринов

БСП

4.

Пламен Дойнов Чолаков

БСП

5.

Руси Събев Русев

БСП

 

 

 

1.

Георги Петров Янев

ВОЛЯ/БДЦ

/независим общински съветник със Заявление от 20.07.2020 г./

2.

Евгений Митков Генчев

ВОЛЯ/БДЦ

/независим общински съветник със Заявление от 20.07.2020 г./

 

 

 

1.

Рамадан Бехчет Нуретин

НДПС

2.

Джихан Иляз Салим

НДПС