Общинският кризисен щаб - Айтос откри дарителска сметка

Общинският кризисен щаб - Айтос откри дарителска сметка за подпомагане на мерките срещу COVID-19 на територията на община Айтос!

На редовното си заседание днес, на 26 март 2020 г., Общинският кризисен щаб - Айтос взе решение да открие дарителска сметка за подпомагане на дейностите на Щаба, институциите и службите в условия на извънредна ситуация, свързана с COVID-19.

Дарителската сметка за дейностите, свързани с неразпространението на коронавирус на територията на Община Айтос:

          Банка: „Алианц Банк България” АД - ФЦ Айтос

         IBAN: BG18BUIN95618400447535

         BIC: BUINBGSF

         Код за вид плащане: 44 51 00

           

Всеки дарител ще получи Договор за дарение в Центъра за услуги и информация на граждани, в сградата на Община Айтос.

Общинският кризисен щаб се задължава да използва даренията, съобразно своите решения, свързани с опазването на живота и здравто на гражданите от община Айтос

Дарителят има право да получи информация относно целесъобразното използване на предоставените финансови средства.

 

Снимки