ОБЩИНСКИЯТ СЪВЕТ ПРОВЕДЕ ПЪРВО ЗАКРИТО ЗАСЕДАНИЕ

Съветът преустанови откритите си заседания за граждани и медии, до второ нареждане

Във връзка с Решение на Народното събрание за извънредно положение на територията на цялата страна, Заповеди на Министъра на здравеопазването и препоръките на Националния и Общинския кризисен щаб за превенция и строги противоепидемични мерки за неразпространение на COVID-19, Общински съвет - Айтос ПРЕУСТАНОВИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ОТКРИТИ ЗАСЕДАНИЯ за граждани и медии до второ нареждане.

Общинският съвет проведе първото си закрито за граждани и медии заседание на 24 март 2020 г. при засилени мерки за опазване на здравето на общинските съветници, в сградата за заседания на Община Айтос.

При провеждане на заседанието, стриктно бяха спазени предписанията на здравните органи за спазване на лична дистанция, ползване на защитни средства, дезинфекция и възможност за проветряване на помещенията. Изказванията бяха не от трибуната, а от място, заседанието приключи за по-малко от половин час, при дневен ред от три точки.

Освен общинските съветници, на заседанието бяха допуснати само представители на Общинска администрация - Айтос, които имаха пряко отношение към обсъжданите теми в дневния ред.

Заседанието се проведе в извънредно положение, поради необходимостта от решаване на спешни въпроси. И при изготвянето на дневния ред бяха спазени мерките за превенция - Председателският съвет за първи път заседава в Арт залата на Общината, за да бъде осигурена необходимата дистанция.

НП

Снимката е на общинския съветник Ружди Ахмед!

Снимки