ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ ”ЛЪВСКИ СКОК 2021"

ОБЩИНА АЙТОС

Н А Р Е Д Б А

ЗА

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКО СЪСТЕЗАНИЕ

”ЛЪВСКИ СКОК 2021”

ПО ПОВОД 148  ГОДИНИ ОТ ГИБЕЛТА

НА  АПОСТОЛА НА СВОБОДАТА ВАСИЛ ЛЕВСКИ

 

       Организирането и  провеждането на общинското състезание се осъществява от Община Айтос със съдействието на Лекоатлетически спортен клуб „Айтос” и СУ „Христо Ботев” гр. Айтос.

 

        Право на участие: Всички ученици, започнали учебната 2020/2021  година, във следните възрастови групи:

        1. ІІІ – ІV клас; родени през 2011-2010 год.

        2. V – VІ клас; родени през 2009-2008 год.

        3. VІІ-VІІІ клас; родени през 2007-2006 год.

        4. ІХ- Х клас; родени през 2005-2004 год.

        5. XI-XII клас; родени през 2003-2002 год.

 

       Всяко учебно заведение има право на участие с отбор по едно момиче и едно момче във всяка възрастова група.

 

      Място на провеждане: Физкултурен салон при СУ „Христо Ботев”, база №2 /бивше начално училище/.

       Дата на провеждане: 18 февруари 2021 година в 10.00 часа.

 

       Необходими документи:

  1. Списък с имената, дата и година на раждане на участника, за установяване на възрастовата група, в която състезателя има право да се състезава, подписан от директора на учебното заведение;
  2. Предсъстезателен медицински преглед;
  3. Бележник  на ученика.

        Заявки за участие, придружени със списъци на участниците,  следва да се представят до 12 февруари 2021 г. в Дирекция „КОВЗС” при ст.експерт- Фатме Нуретин.

 

        Съдийска  колегия- момичета в състав:

         1. Лидия Костадинова- ПГСС „Златна нива”

         2. Димчо Данов- СУ „Н.Й.Вапцаров”

         3. Милко Чаушев- ОУ „Атанас Манчев”

 

         Съдийска  колегия- момчета в състав: 

          1. Стамена Димитрова- ОУ „Атанас Манчев”

          2. Милен Минчев- СУ „Христо Ботев”

          3. Валентин Герджиков- СУ „Н.Й.Вапцаров”

 

При равен  резултат, по - предна позиция в класирането заема участникът, чийто втори резултат е по-силен.

 

     Състезанието ще се проведе при спазване на противоепидемичните мерки – всички участници да носят предпазни маски. При промяна на противоепидемичните мерки, ръководствата на училищата ще бъдат уведомени своевременно.

 

     След получаване на заявките, ще бъде изготвен часови график за участието на всяко училище, който ще бъде изпратен на електронните пощи на училищата.

 

СНИМКА

"Лъвски скок 2019"

 

 

 

 

 

 

 

 

Снимки