Обява за избор на управител на Генгер ЕООД - публикувано на 25.09.2020