Обява : „Осъществяване на ремонт на сгради общинска собственост на територията на Община Айтос през 2019 год.” по обособени позиции както следва: Обособена позиция № 1: „Осъществяване на ремонт на сгради на общинската администрация.”; Обособена позиция № 2: „Осъществяване на ремонт на сгради на Дирекция „ОЦСЗУ” при Община Айтос”;Обособена позиция № 3: „Осъществяване на ремонт на сгради на Дирекция „КОВЗС” при Община Айтос” - публикувана на 22.04.2019 г.