Обявление за процедура за набиране на предложеия за доставка на продукти по схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" за 2019-2020,2020-2021, и 2021-2022 учебни години