Обявление за работа - 27.09.2016 г.

Обявление за набиране на кандидати за сключване на граждански договор за изпълнение на дейност: "Оператор на язовирни стени".