ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ ЗА 900 ХИЛ.ЛВ, - ИНВЕСТИЦИЯ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНФРАСТРУКТУРА
Осигурени са средства за нови спортни площадки в пет общински училища
Не едно, пет училища в община Айтос тази година ще се сдобият с нови спортни площадки. Това стана ясно на 16 февруари, когато на сайта на Министерството на образованието и науката бяха изнесени списъците с училищата, одобрени по Програма на МОН за изграждане и основен ремонт на спортни площадки и физкултурни салони в държавните и общинските училища за периода 2024 - 2027 г.
С посредничеството на Община Айтос, пет средни и основни училища кандидатстваха за финансиране с проекти, всички са одобрени. Не научихме кога точно ще стартира голямото строителство на училищните спортни игрища в общината, но сроковете със сигурност са указани по Програмата.
В образователната инфраструктура на община Айтос ще бъдат инвестирани общо 900 хил.лв за спортни съоръжения в дворовете на учебните заведения. Извън списъка за сега остават ОУ „Светлина“ с. Тополица / училището е избрало да подаде проектната си оферта самостоятелно/ и ПГСС „Златна нива“ – Айтос. Другото училище извън списъка е ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Карагеоргиево, но то има предимството да притежава цял Многофункционален спортен комплекс, който беше изграден по проект на Общината, и се ползва и стопанисва отлично от местната училищна общност.
Одобрените за финансиране училища са пет, но това не означава, че и новите площадки ще са толкова. „Чудесна новина - нашето училище е одобрено за изграждане на 3 спортни площадки. Нашите деца го заслужават!“, написа във фейсбук Пенка Кирязова – директор на СУ „Христо Ботев“. Училището ще получи 300 хил. лв за спортните съоръжения, съобщават от МОН. По 200 хил.лв за по-ефективна спортна дейност ще получат две айтоски училища - СУ „Никола Йонков Вапцаров“ и ОУ „Атанас Манчев“. Другите две основни училища от списъка са ОУ „Христо Ботев“ с. Пирне и ОУ „Христо Ботев“ с. Мъглен. По програмата, техните проекти получават финансиране от 100 хил. лв.
НП
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Снимки