ОП чрез обява с предмет : Упражняване на авторски надзор при изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“ по част „Геодезия“ за обект: „Водоснабдяване на с.Мъглен, община Айтос” - публикувана на 22.07.2019 г.