ОП чрез пряко договаряне с определени лица с предмет : "Упражняване на авторски надзор при изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на водопроводна система в община Айтос.“ - публикувана на 08.01.2019 г.