ОП ЧРЕЗ ПРЯКО ДОГОВАРЯНЕ С ОПРЕДЕЛЕНИ ЛИЦА С ПРЕДМЕТ : "Упражняване на авторски надзор при изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос.“ - публикувана на 16.01.2019 г.