ОП чрез СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: „Организация на пътувания и публични събития” - публикувана на 02.04.2018 г.