ОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: "Доставка на нов лек автомобил за нуждите на Община Айтос" - публикувана на 06.06.2018 г.