ОП ЧРЕЗ СЪБИРАНЕ НА ОФЕРТИ С ОБЯВА С ПРЕДМЕТ: "Осъществяване на строителен надзор при изпълнението на проект „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на община Айтос“ - публикувана на 08.06.2018 г.