ОП Договаряне без обявление за доставка на горива чрез стокова борса - 07.03.2017 г