ОП „Доставка на хранителни продукти за нуждите на детските градини на територията на община Айтос по обособени позиции, както следва: Позиция № 1 „Зеленчуци” и Позиция № 2 „Плодове”-03.10.2016 г.