ОП „Доставка на хранителни продукти за нуждите на дирекция „КОВЗС“ при община Айтос, по обособени позиции за нуждите на дирекция КОВЗС" - публикувана на 13.08.2019 г.
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - П 1 - публикувано на 08.10.2020 г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - П 3 - публикувано на 15.04.2020 г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - П 2 - публикувано на 15.04.2020 г. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка - П 4 - 29.01.2019 г. Договор П 4 - публикуван на 23.12.2019 г. Договор П 3 - публикуван на 23.12.2019 г. Договор П 2 - публикуван на 23.12.2019 г. Договор П 1 - публикуван на 23.12.2019 г. Обявление за възложена поръчка - публикувано на 23.12.2019 г. Решение за класиране - публикувано на 13.11.2019 г. Доклад - - публикуван на 13.11.2019 г. Протокол 4 обосновки и класиране - публикуван на 13.11.2019 г. Протокол 3 - публикуван на 13.11.2019 г. Протокол 2 - публикуван на 13.11.2019 г. Съобщение за отваряне на цени - публикувано на 28.10.2019 г. Протокол 1 - публикуван на 30.09.2019 г. Отговор на запитване № 1 - публикуван на 02.09.2019 г. Проект на договор espd-request Образци Приложения по позиции Указания към участниците Обявление Решение за откриване