ОП „Доставка на Многофункционален автомобил с метачно устройство, смукател, сметосъбиращ бункер окомплектован с прикачени съоръжения: маркуч за засмукване на листа, водоноска с миячна система, роторен снегорин и гребло за сняг” - публикувана на 17.09.2019 г. - ПРЕКРАТЕНА